הרבה יותר משעשע לנהל שיחה עם מישהו שלא זורק לך מילים קשות וארוכות כמו –

"השתלשלות העניינים הרגילה בנסיבות האלה היא כדלקמן", ומסתפק בכמה מילים

קצרות ופשוטות כמו :"קח עוגה, פו" (פ. הדב)